Còn về tôi

Thời còn là học sinh tôi đã rất thích xem bóng đá,tất nhiên tôi cũng thích xem thi đấu bóng đá,sau khi ra ngoài xã hội có bận rộn hơn,nhưng sau khi kết thúc công việc ,lúc mệt mỏi,đá một trận bóng và xem thi đấu bóng đá chính là việc vui nhất trong ngày của tôi. 

Không có bóng đá,sẽ không có tôi,ấp ủ suy nghĩ này tôi đã lập ra trang wed này muốn viết một vài điều liên quan đến bóng đá,ghi lại tâm trang yêu thích bóng đá của chính mình!